OTS: Agthia sa vydáva na transformačnú cestu so svojou stratégiou stať sa do...

Agthia sa vydáva na transformačnú cestu so svojou stratégiou stať sa do roku 2025 lídrom potravinárskeho a nápojového priemyslu

Abú Zabí (Spojené arabské emiráty) -Utorok 13 Apríl 2021 [ AETOS Wire ]

Agthia Group PJSC zverejnila svoju dlhodobú stratégiu stať sa do roku 2025 lídrom potravinárskeho a nápojového priemyslu na Blízkom východe, v severnej Afrike a v Pakistane (MENAP) a ďalších regiónoch. Stratégia je založená na troch pilieroch (rast, účinnosť a schopnosť) a je navrhnutá tak, aby rozšírila vedúce postavenie skupiny na trhu, poskytla významnú hodnotu všetkým zúčastneným stranám a naďalej podporovala rast ziskovosti prístupom zameraným na spotrebiteľov.

Organizácia so sídlom v Abú Zabí sa zaoberá výrobou, distribúciou a predajom širokej škály produktov potravinárskeho a nápojového priemyslu, vrátane populárnych regionálnych značiek, ako je napríklad Al Ain (voda), Al Foah (datle), Al Faysal Bakery & Sweets (pekáreň) a Grand Mills (múka a pekáreň).

Khalifa Sultan Al Suwaidi, predseda v Agthia Group, povedal: "Táto stratégia uvoľní plný potenciál možností, ktoré sme vybudovali, vytvorí väčšie príležitosti pre našich ľudí a bude pôsobiť ako katalyzátor pre nás, aby sme znovu stanovili nové meradlá v oblasti výskumu a vývoja."

Alan Smith, generálny riaditeľ, Agthia Group, povedal: "Naša stratégia vychádza z hĺbkového posúdenia podnikania a jasnej vízie nášho smerovania. Budeme aj naďalej úspornejší a budeme chrániť naše hlavné podnikanie a zaisťovať, aby náš pokrok bol agilný a uvážene stimulovaný."

Rast

Agthia bude rásť skvalitňovaním služieb a produktov na prioritných trhoch, rozšírením do kategórií pridanej hodnoty a zvýšením marží do roku 2025. To bude možné posilnením hlavnej základne, vrátane posilnenia kategórie vody, ochrany kategórií múky a krmiva, ako aj presunom skladby sortimentu do marží vyšších kategórií.

Skupina sa navyše pustila do robustnej stratégie anorganického rastu, ktorá sa zameriava na akvizície spoločností so silnými spotrebiteľskými značkami, ktoré sú vo svojich kategóriách lídrami na trhu. " Stratégia bude vytvárať nákladové a príjmové synergie prostredníctvom príležitostí pre krížový predaj a posilnením regionálneho portfólia značiek skupiny," vysvetlil Smith.

Efektívnosť

Agthia cieli na úspory vo výške 200 miliónov AED200 prostredníctvom synergickej extrakcie a cez zjednodušenie existujúcich a získaných podnikov. Organizácia mimo strategické partnerstvá pre distribúciu a marketing vylepší excelentnosť obchodného a pracovného kapitálu, prevádzkovú optimalizáciu a štíhle obstarávanie, rovnako ako riadenie výrobných a dodávateľských reťazcov. Neškálovateľné aktíva budú odpredané, zatiaľ čo dodávatelia a špecifikácie sa zjednodušia.

Schopnosť

Agthia bude aj naďalej rozvíjať svoj ľudský kapitál a získavať ďalšie talenty s jasným zameraním na odborné riadenie kategórií, aby svoje schopnosti zladila s očakávanými požiadavkami rastúcej organizácie. Jej hlavné zameranie na nasledujúcich päť rokov zahŕňa digitalizáciu systémov riadenia výkonnosti a zavádzanie zmenových iniciatív s pokračujúcim dôrazom na udržateľnosť a inovácie.

Skupina bude aj naďalej posilňovať efektivitu svojich aktivít, optimalizovať portfólio produktov, zachovávať zásadový rámec pre prideľovanie a pokračovať v zavádzaní tej najlepšej environmentálne, sociálne a administratívne (Environment, Social & Governance, ESG) orientovanej agendy vo svojej triede s cieľom zlepšiť skúsenosti spotrebiteľov a zabezpečiť návratnosť pre akcionárov v súlade s globálnymi štandardmi.

Viac informácií na: www.agthia.com


Contacts

Shahla Kashif

skashif@quillmena.com

+971559534795

 

Permalink : https://www.aetoswire.com/sk/news/ots-agthia-sa-vydaacuteva-na-transformanuacute-cestu-so-svojou-strateacutegiou-sta-sa-do/sk

Multimedia

Permalink : https://www.aetoswire.com/sk/news/ots-agthia-sa-vydaacuteva-na-transformanuacute-cestu-so-svojou-strateacutegiou-sta-sa-do/sk